6 nejčastějších problémů při sublimačním tisku. Jak se jim vyhnout?
Sublimace je jednou z nejrozšířenějších tiskařských metod, při které je k přenosu barvy na podklad využíváno teplo. Jedná se o poměrně snadno zvládnutelný tiskařský postup. Konečný vzhled tisku ale ovlivňuje řada různých faktorů, o kterých někteří začínající tiskaři nemají ani tušení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat teplotě, době potisku a také vlhkosti. Co nám může ještě zabránit v dosažení ideální kvality sublimačního potisku? To vám napovíme níže.

Farbry subblimaciu

Malé modré skvrny na látce
Mnohdy na látce ulpívají při její výrobě malé části vláken. Holým okem jsou neviditelné, ale při sublimačním tisku se pak vlivem vysoké teploty na povrchu čepice, trička nebo jiné látky objeví malé modré skvrny. V takovém případě tiskaři často hledají chybu ve strojním zařízení nebo technice tisku. A přitom stačí před potiskem libovolného oblečení očistit látku lepícím čisticím válečkem, který tyto nečistoty odstraní.

Problémy s opakovatelností barev
Velmi často dochází k tomu, že při sublimačním potiskování série oblečení nebo reklamních materiálů se barvy u jednotlivých kusů liší. Příčinou tohoto problému může být technický stav tiskárny, ale také rozdílné odstíny jednotlivých šarží tiskařských barev nebo jejich použití za různých atmosférických podmínek. Je nutné vzít v potaz to, že s různou teplotou se mění hustota sublimačních inkoustů – čím nižší je teplota, tím hustší je inkoust. To podstatně ovlivňuje množství barvy, kterou hlava nanáší na sublimační papír. Abychom se vyhnuli problémům tohoto typu, je třeba tiskárnu seřídit a potisk celé série provádět za stálé teploty a vlhkosti.

Posunutý potisk
K deformacím a neostrému potisku a rozpitým okrajům dochází často kvůli tomu, že při otevírání termolisu se matice se vzorem posune po povrchu potiskované látky. Tomuto nekomplikovanému problému se lze snadno vyhnout tak, že matici přilepíme na potiskovaný materiál tepelně odolnou lepicí páskou. Dalším řešením je nanesení na látku před nasazením matice zvláštního lepidla ve spreji. Tím zabráníme posunu, který je nejčastější příčinou rozmazání tisku.

Přebarvení látky při tisku
Při používání sublimačních tiskáren k potiskování triček nebo jiných textilních materiálů často dochází k tomu, že bílá látka kolem potisku zežloutne a barvy trochu změní svůj odstín. Abychom tomu zabránili, musíme u bílých látek snížit teplotu tisku o 10 °C, u barevných látek je pak nutné snížit přítlak lisu. Je třeba vzít v potaz to, že tovární nastavení lisu nebude vždy úplně přesné, a proto bude někdy nutné věnovat čas jeho správné kalibraci. Často také dochází k tomu, hlavně u míchaných odstínů, že barva získá svůj správný odstín až po vychladnutí, a proto není potřeba se tímto problémem zabývat předčasně.

Příliš vybledlý nebo tmavý potisk
Jas tisku ovlivňuje hlavně použitá teplota. Pokud bude příliš nízká a doba potisku bude příliš krátká, pak se může finální výsledek ukázat jako příliš světlý a vybledlý. Při nízké teplotě se sublimační inkoust přeměňuje na plyn příliš pomalu, a proto jen v malém množství proniká na polymerovou vrstvu.

V opačném případě, když bude teplota příliš vysoká, bude docházet k přehřátí potisku, což se projeví ztmavnutím barev. Někdy černá barva zhnědne, v horších případech dojde k poškození polymeru, který zmatní a bude se od potištěného předmětu odlepovat. Podklad může také zežloutnout, jak jsme uvedli v předchozím bodu. Volba správné teploty proto hraje při sublimačním tisku klíčovou roli.

Rozmazaná grafika a vybledlé barvy
Rozmazaná grafika, mizející okraje nebo také vybledlé barvy mohou být způsobeny příliš vysokou vlhkosti látky při potisku. Nezapomínejte na to, že při nesprávném uskladnění mohou látky pohlcovat vlhkost ze svého okolí. Abychom se při potisku vyhnuli těmto problémům, je vhodné vyžehlit připravenou látku termolisem cca 5-10 sekund. Dojde tak k odstranění nadměrné vlhkosti z látky a potisk tak bude probíhat podle plánu.